Památky a prohlídkové objekty

HŘBITOVNÍ ZEĎ S BAROKNÍ BRANOU

Obvodní zeď s branou (u kostela). Kolem dominanty obce, kostela sv. Anny, najdeme hřbitov ohraničený ohradní zdí nepravidelného půdorysu.

Na jižní straně je zeď prolomena branou půlkruhově zaklenutou s nízkými potníky a klenákem, ve vrcholu s dvouramenným křížem. Po pravé straně brány se nachází pravoúhlý vchod s kamenným ostěním se šambránou s ušima. Koruna zdiva i štít je z cihel.

Dochovalo se jen 20 metrů původní zdi, většina byla zničena při rekonstrukci hřbitova. V roce 2000 byla provedena replika – 30 metrů zdi od hasičské zbrojnice po bránu. Časové slohové a autorské určení: 18. stol.

SMÍRČÍ KÁMEN

Smírčí kámen pochází z roku 1777. Dříve byl v zahradě u domu č. 171 (dům Dalibora Vojtěška), v roce 1991 byl kámen přemístěn k ohradní zdi u kostela (30 metrů od původního místa). Kámen má rozměry cca 100 × 70 × 6 cm a je obdélníkového tvaru. Přední strana je popsána majuskulním textem, dnes již bohužel nečitelným. V posledním řádku nalezneme čitelný rok 1777.

Nad Smírčím kamenem je umístěna mramorová pamětní deska s textem vysvětlujícím událost, ke které byl kámen postaven. Text zní: "Smírčí kámen byl postaven v roce 1777 jako součást trestu na místě, kde byl o pouti a hodech zastřelen pavlovskými občany Jan Vykydal z Kobylí."

BOŽÍ MUKA V ZÁZMONÍKÁCH

Sněhobílá Boží muka, která byla vystavěna v roce 2000, se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Zázmoníky, prosnulé bohatou a vzácnou květenou. Kaplička je umístěna na okraji lesa, v místě s nádherným výhledem do krajiny a na obec Bořetice.

BOŽÍ MUKA U ROZHLEDNY

Boží muka, schovaná za plůtkem, jakoby v malé zahrádce u rozhledy nad Kraví horou, byla vystavěna roku 2006 stejně jako samotná rozhledna. Kaplička je vyzdobena typicky bohatě barevnými, obloukovitě lomenými a zrcadlově shodnými slováckými motivy, kterými se velmi často zdobí i lidové vesnické stavby a žudra vinných sklepů.

POKLONA SV. FLORIÁNU

Poklona sv. Floriánu ve tvaru větší kaple, se nachází u silnice vedoucí do obce Vrbice – bezprostředně u cesty. Protože je v tomto místě dominantní a prakticky nepřehlédnutelná, stala se velmi důležitým orientačním bodem jak v obci tak i v krajině. Kaple pochází z poloviny 19. století.

POKLONA SV. JANU NEPOMUCKÉMU

Poklona sv. Janu Nepomuckému, která se nachází po pravé straně od hlavní brány na hřbitov a současně i na okraji menšího parku, je mnohdy nazývána i Boží mukou. Stejně jako sousedící kostel a již zmíněná hřbitovní brána je i tato kaple vystavěna v barokním slohu. Její časové určení se datuje do 1. pol. 19. stol. Nyní je nově opravena, věřícími často zdobena květinami a pečlivě udržována.