MYSLIVECKÝ SPOLEK Bořetice

Motto: „Myslivost je nejen prostředkem k poznání a pozorování přírody, nýbrž působí i na lidské srdce a rozum.“

Myslivecký spolek Bořetice má v současné době celkem 18 členů a dva adepty na člena spolku. Organizace je součástí Českomoravské myslivecké jednoty.
Myslivecký spolek spravuje pětičlenný výbor v čele s předsedou panem Stanislavem Šebestou.
Nejvyšším orgánem je členská schůze. Správnost hospodaření kontroluje tříčlenná kontrolní komise.

Hlavní činností spolku je myslivecká péče o zvěř, další zvířata a také rostlinstvo na území naší honitby. Toto hospodaření je nutně spjaté s celkovou péčí o krajinu (údržba porostů stávajících, výsadba porostů nových...)

Honitba hraničí s těmito sousedy: Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice. Doplňkovou činností mysliveckého spolku jsou akce kulturního charakteru. Např. pořádání mysliveckého plesu, střeleckých závodů na asfaltové terče a další menší kulturní aktivity.

Členové spolku se také aktivně zapojují do činnosti celé obce Bořetice – jsou členy dalších spolků, účastní se mnoha jiných akcí.

Pro přiblížení profilu našich členů uvedeme zásadní vlastnosti každého správného myslivce:

  • přísné a přesné dodržování zákonů, směrnic a nařízení o myslivosti
  • přednostní uplatnění chovatelských zásad a ochrany zvěře
  • ušlechtilé provozování lovu, potlačení „střelecké vášně“, rozvaha, sebeovládání, skromnost
  • ukázněnost a dodržování bezpečnosti při zacházení se zbraní
  • zachování mysliveckých zvyků, stálé sebevzdělávání
  • poctivost a čestnost, slušnost a nezištnost, družnost a ochota pomoci jak při provozování myslivosti, tak i v životě občanském.

Myslivcům můžete napsat na: r-sebesta@gymhust.cz