Červen 2018 - Sázení lípy ke 100. výročí ČSR

Datum: 9. 6. 2018

Před zasedáním vlády KHR se v pondělí sešla vláda nejprve pod kapličkou sv. Urbana na Vinckově náměstí ve sklepech pod Kravíma horama, aby podle svého dřívějšího rozhodnutí zasadila ke stému výročí ČSR své spřátelené ČR strom svobody. Byla to již vzrostlejší lípa v hrnci, kterou nám zajistil občan Jirka Šebesta (s problémy, neboť o tyto stromky je letos velký zájem). Strom sázeli pod dohledem vlády čekatelé na funkci ve vládě KHR. Vláda nejprve zpívala hymnu KHR a po přípitku červeným vínem, který v koštýři přinesl ministr životního prostředí a okrasy republiky Miloš Vala, vláda vyměnila ve skleničkách víno za vodu a postupně s ní zalila již zasazený strom. Prezident nafurt ve svém krátkém projevu vysvětlil, proč KHR sázela strom spřátelené ČR, neboť naši otcové, dědové a pradědové vinaři žili v této ČSR a vinařili. Pro pobavení početného obecenstva zazpívala vláda ještě písničku našeho kamaráda Antonína Michny Piod Kravíma horama.

Za fotografie děkujeme p. Robertu Stohanzlovi, text dodal p. Václav Petrásek.

......................................

V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k 10. výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích. Buďte u toho společně s námi.

www.nulk.cz