Kultura v Bořeticích

„…a vy milý Bořetice, těšily ste mě velice,
ale už mňa nebudete, rozmarýnek voní, kvete.
Rozmarýnek kvete voní, na zahrádce pod jabloní.
Zalívám ho každé ráno, moja milá Marijáno …“

V Bořeticích se žije, díky veselé mysli a otevřenosti místních lidí, velmi bohatým kulturním a společenským životem. Zároveň se zde udržuje tradiční folklór a mnozí místní nadšenci se snaží oprášit a obnovit již zapomenuté tradice.

Děti navštěvují v mimoškolní době nejrůznější kroužky a dospělí se ve svém volném čase sdružují v početných zájmových skupinách. Vedle tradičních myslivců, sportovců, rybářů, hasičů a Kravihorců, jsou to chrámový sbor Deo Gratias a mužský pěvecký sbor „Svodničan“.

V plesové sezóně pořádají plesy myslivci, hasiči, obec a podnikatelé, vinaři, mužáci i krojovaná mládež.

Kravihorská republika a vinaři pořádají každoročně velikonoční výstavy vín, putování po otevřených sklepech a koncem roku slavnost Žehnání mladému vínu.

Dříve narození občané jsou před Vánoci zváni představiteli obce na besedu a malé pohoštění. Program je zajišťován žáky základní školy, dechovou hudbou Horenka a „bořetickými zpěvačkami“.

Svátkem svátků jsou však tradiční krojované hody pořádané začátkem srpna, kdy se díky uvědomění rodičů stále více mladých obléká do tradičních krojů. A nejsou to kroje ledajaké – pohled na jejich bohatost, nádheru a lidovou vznešenost každoročně rozlévá v srdcích všech místních zdravou pýchu a hrdost, že jsou Bořečáci. Až dech se tají a kdekteré mamince slza ukápne, když muzika třískne do bubnu a průvod se vydá na obchůzku obcí. To se pak sluníčko odráží v barevných zrcátkách, zdobících kotůče na hlavách stárek a malované mašle uvázané v útlých pasech mladých dívenek plápolají teplým srpnovým větříkem. Žízeň se hasí lahodným vínem z nazdobených „juchaček“ a „osáci zobkajú“ jeden koláč za druhým…

Týden před „hodama“ se můžete zúčastnit znovuobnovené pouti k patronce malebného bořetického kostelíka, jež je zde zasvěcen sv. Anně. Při její příležitosti je sloužena mše pod širým nebem, hojně navštěvovaná poutníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. A tak si, stejně jako naše babičky, můžete přinést domů ze Svatoanenské pouti dřevený růženeček nebo lesklý prstýnek a nebo klid v duši, v dnešní době tolik potřebný...