Kniha Bořetice v proměnách času

Milí příznivci obce Bořetice, dovolujeme si Vám nabídnout knihu Bořetice v proměnách času, která byla sepsána ku příležitosti 1. srazu rodáků v roce 2013. Mapuje nejstarší i tu nejnovější historii obce, je doplněna mnoha fotografiemi.
Cena knížky je 300 Kč, je možné si ji vyzvednout přímo na obci v úředních hodinách, nebo ji objednat na obec@boretice.cz, zaslat je možné i na dobírku (poštovné cca 90 Kč).

Obsah knihy

KORDIOVSKÝ, Emil a kolektiv. Bořetice v proměnách času. Bořetice 2013. 496 s., 344 obr. ISBN 978-80-87387-23-8

SURMAN, Václav: Předmluva

I. Přírodní prostředí
GRŮZA, Antonín: Poloha obce
HAVLÍČEK, Pavel: Bořetice a jejich geologická historie
RIGASOVÁ, Milena: Panonské krajiny nejjižnější Moravy

II. Historie obce
GRŮZA, Antonín: Jméno obce
Příběh Bořetic ve 13. století
Bořetice ve vrcholném a pozdním středověku
Bořetice v době předbělohorské
Bořetice za velké války a počátky jejich obnovy
Bořetice v době barokní a osvícenské
Bořetice ve století páry a průmyslu
Bořetice do poloviny 20. století

III. Tradiční vinařství a řemesla
PAZDERKA, Stanislav: Bořetické vinohradnictví a vinařství
PETRÁSEK, Václav: Bořetické vinohrady a sklepy
BRICHTOVÁ, Dobromila: Tradiční vinařské nářadí
PECHOVÁ, Jarmila: Tradiční řemesla a zaměstnání v Bořeticích
PETRÁSEK, Václav: Obchody a živnosti v první polovině 20. století

IV. Škola, kostel, knihovna
PETRÁSEK, Václav: Staré bořetické školy
MONDEKOVÁ, Hana: Bořetická škola v zrcadle historie
GRŮZA, Antonín: Farní a poutní kostel sv. Anny
MATUSZKOVÁ, Jitka: Sakrální památky v Bořeticích
GRŮZOVÁ, Lenka – PETRÁSEK, Václav: Historie knihoven v Bořeticích

V. Národopisné zajímavosti
NEZHODOVÁ, Soňa: Sváteční kroj v Bořeticích
PETRÁSEK, Václav: Lidové zvyky v průběhu roku
GRŮZA, Antonín: Jak se v Bořeticích mluvívalo
ŽĎÁRSKÁ, Věra: Svatby a svatební obřady ve 20. století v Bořeticích

VI. Bořetické spolky
PETRÁSEK, Václav: Bořetické spolky
GRŮZA, Antonín: Československý Junák v Bořeticích
PAZDERKA, Stanislav: Sokol v Bořeticích
PAZDERKA, Slávek: Bořetická Jednota Orla
Katolická Omladina
PETRÁSEK, Václav: Sbor dobrovolných hasičů Bořetice
PAZDERKA, Stanislav: Myslivost v Bořeticích
HEMPL, Jan – ZEMÁNEK, Petr: Mužácký sbor Svodničan
PAZDERKA, Stanislav: Ochotnické divadlo v Bořeticích

VII. Střípky z historie
KLANICOVÁ, Evženie: Od paleolitických lovců a sběračů po Slovany
GRŮZA, Antonín: Středověká tvrz v Bořeticích
ŠTARHA, Ivan – PETRÁSEK, Václav: Habáni v Bořeticích
PETRÁSEK, Václav: Soudní spory
KORDIOVSKÝ, Emil: Bořetický katastr v mapách 19. století
SVOBODA, Miroslav: Bořetice v letech napoleonských válek
Prusko-rakouská válka roku 1866 a Bořetice
PETRÁSEK, Václav: Epidemie cholery v roce 1866
První světová válka a naše obec
Historie pomníku padlým a nezvěstným
Druhá světová válka a boje o obec
KORDIOVSKÝ, Emil: Válečné škody z let 1938–1945
PAZDERKA, Slávek: Cyril Petrásek
PETRÁSEK, Václav: Bořečtí židé
Bořečtí cikáni

VIII. Z naší obce
PETRÁSEK, Václav: Panský dvůr
Historie rybnikářství v Bořeticích
Mlýny v Bořeticích
Bořetické cihelny
Letectví v Bořeticích
PAZDERKA, Stanislav: Zdravotnictví v Bořeticích

IX. Obecní a církevní správa
PETRÁSEK, Václav: Přehled bořetických starostů a předsedů
PETRÁSEK, Václav – SURMAN, Václav: Přehled bořetických farářů
PETRÁSEK, Václav: Čestní občané obce
KORDIOVSKÝ, Emil: Vývoj počtu obyvatelstva od 17. století
Volební výsledky v Bořeticích v letech 1990–2013
ŠTARHA, Ivan: Znak a prapor Bořetic

X. Závěr
PAZDERKA, Stanislav – SURMAN, Václav: Významné události z historie Bořetic podle obecní kroniky
GRŮZA, Antonín – KORDIOVSKÝ, Emil: Výběrová bibliografie Bořetic
ZEMÁNKOVÁ, Jana: Bořetičtí vítají své hosty
SURMAN, Václav: Ediční poznámka

K zakoupení na Obecním úřadě Bořetic za 300 Kč + poštovné. E-mail: obec@boretice.cz