5. prosinec 2017 - Slavnost předávání Slabikáře

Datum: 7. 12. 2017

Datum 5. prosince má asi každý spojen s návštěvou sv. Mikuláše, jednoho či více andělů a partou pekelníků. Prvňáčky kromě této sestavy navíc navštívil pan starosta a žáci páté třídy s třídní učitelkou Mgr. Hanou Chadimovou. Dnešek byl totiž dnem, kdy byli podrobeni zkoušce ze čtení připravené páťáky. Všichni prvňáčci v této zkoušce obstáli na výbornou, a získali tak kýženou odměnu – Slabikář. Přejeme jim spoustu kouzelných čtenářských zážitků!

Mgr. Miroslava Herůfková