2009 - Výstavba nového sběrného dvora (listopad 2009)

Datum: 30. 11. 2009