2. srpen 2014 - Předhodové zpívání

Datum: 3. 8. 2014

V programu vystoupily mužácké sbory Svodničan z Bořetic, z Boršova a ženský sbor Bořečanky z Bořetic.