2. října 2011 – Divadelní představení Maryša

Datum: 5. 10. 2011

Zcela zaplněný sál tleskal výborným výkonům herců boleradického divadla při představení Maryša.