2. 12. Předvánoční jarmark na sóle

Datum: 6. 12. 2023

První prosincovou neděli roku 2023 mohli místní i přespolní dorazit na tradiční předvánoční jarmark, který se konal na sóle u kulturního domu. Jsme velmi rádi, že se stánkařům přidali také vinaři zpod Kraví hory, 3G Centrum a Sbor dobrovolných hasičů. V jejich stáncích to vonělo kapřími hranolkami, chlebíčky, polévkami či svařákem a punčem. Jsme velmi rádi, že se k nám letos poprvé připojili také místní pekaři.

Svou premiéru zažil také jeden ze tří nově pořízených obecních stanů. Na tyto stany získala obec evropskou dotaci v rámci projektu VENKOVNÍ ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLKOVOU ČINNOST – BOŘETICE z Programu rozvoje venkova realizovaného za podpory Místní akční skupiny Hustopečsko. Smyslem projektu je podpora venkovních společenských akcí, které pořádá obec, popř. některý z místních spolků.

Kulturní program složený z vystoupení dětí z naší školy a školky, chrámové scholy Deo Gratias a Mužského sboru Svodničan byl doprovázen hustým sněžením. Sníh padal tak intenzivně, že se odrazil i v návštěvnosti jarmarku – pamatujeme totiž vyšší návštěvnost. Posíláme tedy tam nahoru malou prosbu – v sobotu 7. prosince 2024, kdy se potkáme na dalším jarmarku, se také těšíme na sníh, ale prosíme o trochu menší množství.