19. červen 2011 – Sbírka na opravy kostela

Datum: 19. 6. 2011

V neděli 19. června před polednem vyrazil do všech ulic a uliček Bořetic tým dobrovolníků s pokladničkami, do kterých občané vkládali svůj příspěvek na opravu našeho kostela. Celkově se vybralo 214 818 Kč, za něž velmi děkujeme.