Samospráva obce

Zastupitelstvo a rada obce

STAROSTA OBCE
František PETRÁSEK

MÍSTOSTAROSTKA OBCE
Ing. Lenka BUKOVSKÁ

RADA OBCE 
Ing. Jaroslav GRŮZA
Miroslav NÁLEŽINSKÝ
Jan HEMPL

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

 • František PETRÁSEK
 • Ing. Lenka BUKOVSKÁ
 • Miroslav NÁLEŽINSKÝ
 • Ing. Jaroslav GRŮZA
 • Jan HEMPL
 • Václav SURMAN
 • JUDr. Jana ZEMÁNKOVÁ
 • Ing. Libor POPOVSKÝ
 • Jaroslav BUREŠ
 • Milan HERŮFEK
 • Václav PETRÁSEK
 • Ing. Marek POLÁK
 • Vladimír LANGER
 • Mgr. Radim ŠEBESTA
 • Ing. Petr MACHAČ

Výbory dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb.

VÝBOR FINANČNÍ

Předseda výboru:     
Václav PETRÁSEK

Členové výboru:
Mgr. Radim Šebesta
Bc. Alena Újezdská
Lenka Pilařová
Ing. Jiří Mikulík
Jaroslav Bureš
JUDr. Jana Zemánková

VÝBOR KONTROLNÍ

Předseda výboru:
Ing. Marek POLÁK

Členové výboru:
Mgr. Petr Zemánek
Vladimír Langer
Radomír Újezdský ml.
Pavel Kuchyňka

Komise dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb.

KULTURNÍ KOMISE

Předseda komise:
Ing. Jiří Michna

Členové komise:

 • Ing. Lenka Bukovská
 • JUDr. Jana Zemánková
 • Dagmar Chrástková
 • Jana Hluchá
 • Ing. Lucie Procházková, DiS.
 • Jana Procházková
 • Karel Pilař
 • Helena Petrásková
 • Marie Vyhňáková
 • Mgr. Dagmar Popovská

STAVEBNÍ KOMISE

Předseda komise:
Milan Herůfek

Členové komise:

 • Miroslav Náležinský
 • Ota Ševčík
 • Vojtěch Bystřický
 • Josef Šálek
 • Ing. Karel Mikulica
 • Augustin Grůza

BYTOVÁ KOMISE

Předseda komise:
Jan Hempl

Členové komise:

 • Ing. Jaroslav Grůza
 • Ing. Petr Machač
 • Jana Hluchá
 • Ing. Libor Popovský

KOMISE PRO PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKOVÁ

Předseda komise:
JUDr. Miroslav Hlávka

Členové komise:

 • Václav Surman
 • Ing. Lucie Procházková, DiS.
 • František Kobza