Samospráva obce

Zastupitelstvo a rada obce

STAROSTA OBCE
František PETRÁSEK

MÍSTOSTAROSTA OBCE
Ing. Jiří MICHNA

RADA OBCE 
Ing. Lenka BUKOVSKÁ
Miroslav NÁLEŽINSKÝ
Milan HERŮFEK

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

 • František PETRÁSEK
 • Ing. Jiří MICHNA
 • Ing. Lenka BUKOVSKÁ
 • Miroslav NÁLEŽINSKÝ
 • Milan HERŮFEK
 • Bc. Lenka Kuchyňková
 • Václav SURMAN
 • Mgr. Petr ZEMÁNEK
 • Radomír ÚJEZDSKÝ
 • Jaroslav BUREŠ
 • Václav PETRÁSEK
 • Ing. Marek POLÁK
 • Ing. Stanislav NOVÁK
 • Mgr. Radim ŠEBESTA
 • Ing. Petr MACHAČ

Výbory dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb.

VÝBOR FINANČNÍ

Předseda výboru:     
Jaroslav BUREŠ

Členové výboru:
 

VÝBOR KONTROLNÍ

Předseda výboru:
Ing. Marek POLÁK

Členové výboru:
 

Komise dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb.

KULTURNÍ KOMISE

Předseda komise:
Ing. Lenka BUKOVSKÁ

Členové komise:

 

STAVEBNÍ KOMISE

Předseda komise:
Milan Herůfek

Členové komise:

BYTOVÁ KOMISE

Předseda komise:
 

Členové komise:

KOMISE PRO PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKOVÁ

Předseda komise:
JUDr. Miroslav Hlávka

Členové komise: