Výběr poplatků za odpady aj.

Datum: 4. 3. 2021

Obecní úřad Bořetice oznamuje občanům, že od pondělí 8. března 2021 započne s vybíráním poplatků za svoz odpadu, za psa a za pronájem hrobového místa. Preferujeme platby bezhotovostní převodem na účet Obce Bořetice: 5124651/0100

Podklady pro platbu budou sděleny po telefonické nebo emailové domluvě pracovnicemi obecního úřadu. Platby v hotovosti jsou určeny zejména seniorům a občanům, kteří nemají bankovní účet.

V případě, že budete hradit nájemné za hrobové místo, je nutné se dostavit do kanceláře obecního úřadu k sepsání nové nájemní smlouvy, smlouva bude sepsána na dobu 10 let a výše poplatku činní 1 000,- Kč. K uzavření nové nájemní smlouvy je nutné znát číslo hrobového místa.

Úřední dny jsou pondělí a středa. V pondělí v době od 7.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin a ve středu v době od 7.00 do 11.00 a od 12.00 do 18.00 hodin.

Publikováno: 4. 3. 2021

RSS