V Kontaktním centru Anabell Brno se nově nabízejí i služby pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi.

Datum: 5. 5. 2020

Centrum Anabell poskytuje pomoc a podporu lidem s poruchami přijmu potravy a jejich blízkým. Poruchy příjmu potravy, stejně jako další duševní onemocnění, jsou v naší společnosti stále ještě velmi tabuizované, proto se v Centru zaměřují nejen na poskytování služeb těmto osobám a jejich blízkým, ale také na osvětu a šíření informací o poruchách příjmu potravy mezi odbornou i laickou veřejnost.

Publikováno: 5. 5. 2020