Pouť ke sv. Anně

Datum: 26. 7. 2020

* neděle 26. července od 10 hod
* park u kostela sv. Anny
* pořádá ŘK farnost Bořetice

Mši bude sloužit novokněz P. Jan Pavlíček. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.  

Publikováno: 12. 12. 2019

RSS