Fotogalerie

Červenec 2013 - Letní tábor "Cesta do pravěku aneb Kdousov 2013"

Termín: 16. 7. 2013

V letošním roce jsme se s táborníky vypravili do dob, kdy místo tábora bývaly lesy přesliček větších než kdousovský kostel, namísto polí byly bažiny a po širých pláních se proháněli divocí koně, pásli mamuti a pravěký člověk vynalezl oheň. Všichni vedoucí i děti měli z domu kostýmy pravěkých lidí a vždy při večerním nástupu se zahalovali do kůží ulovených zvířat.
Dopolední činnosti byly věnovány dovednostem pravěkých lidí. Děti se naučily rostliny pravěku i dneška, druhy ohňů a nástrojů, rozeznávat zvířecí stopy, svazování kořisti i první pomoc v případě úrazu při lovu. Co se při „pra-školách“ naučily, si pak ověřily v putování po pravěké cestě.
Všechny děti byly jako každý rok rozděleny do družstev, vytvořily si trička obtiskováním listů a vymyslely si svá jména. Letos jsme měli Šavlozubce, Kečupáky, Saláty a Kameňáky. V týmech pak děti mapovaly terén a rozmístění lovišť, přinášely vodu, bojovaly o oheň, sháněly obživu, pomáhaly kryserce získat její oříšek, domestikovaly divoké krávy a na konci tábora stavěly vesnici.
Všem se nám v pravěku líbilo a některým se z něj do moderní doby ani nechtělo vracet. Tak zase za rok na Kdousově!

Holásková Anna

25. červen 2013 - Rozvodněná Trkmanka

Termín: 25. 6. 2013

Stav Trkmanky po nočním vydatném dešti u stavebnin v 9 hod dopoledne.

23. červen 2013 - Vítání nových občánků

Termín: 25. 6. 2013

Kulturní komise a ženský pěvecký soubor Bořečanky přivítali nové občánky: budoucího hasiče Tomáše Langera, Jana Macečeka, Martina Ševčíka a Kláru Popelkovou.

Červen 2013 - Nová vozovka

Termín: 20. 6. 2013

13. 6. 2013 byla vybudována nová vozovka k novým rodinným domkům v ulici Pod bytovkami.

19. červen 2013 - Pasování školáků

Termín: 20. 6. 2013

19. června pasoval starosta obce Václav Surman devět předškoláků na školáky.
Za přípravu krásného vystoupení předškoláků patří poděkování ředitelce školy a celému učitelskému sboru z MŠ.

9. červen 2013 - Krojovaná školní akademie a buchtobraní

Termín: 10. 6. 2013

V neděli 9. června naše školčátka a školáci potvrdili, že opravdu nemusíme mít strach o budoucnost krojovaných v naší obci. Děti nacvičily a ukázaly celé hody od stavění máje, přes sólo pro přespolní, zavádku až po sólo osáci. Jako přídavek návštěvníci mohli zhlédnout část Moravské besedy, která se tančí na krojových plesech.

Děkujeme všem paní učitelkám, které krásný program s dětmi nacvičily, a všem hospodyňkám, které přispěly svými výrobky na buchtobraní.

29. květen 2013 - Den dětí s Policií ČR a SDH Kobylí na hřišti Bořetice

Termín: 9. 6. 2013

Středeční dopoledne patřilo žákům ze základních škol Bořetice, Kobylí a Němčičky. Všechny děti se sešly v Bořeticích na fotbalovém hřišti, kde na ně čekali policisté a dobrovolní hasiči Kobylí.

Co tu vlastně bylo k vidění? Za Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje svoji práci předvedli psovodi se svými čtyřnohými pomocníky, policisté ze Speciální pořádkové jednotky ukázali svoji výstroj a výzbroj, vozidlo VW Passat i motorku představili policisté z Dopravní policie a práce kriminalistického technika zde měla svoji ukázku a to v podobě snímání otisků prstů.

Dobrovolní hasiči z Kobylí si pro děti připravili ukázku své práce, která je mnohdy opravdu nebezpečná. Ve stanu, který byl plný kouře, si žáci pod dohledem profesionálů na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak je práce hasičů náročná i co se týká orientace v zakouřeném prostoru.

Při dynamické ukázce policistů ze Speciální pořádkové jednotky se tajil dech i dospělým. Policisté si předvedli demonstraci, kdy výtržníci házeli na policisty zápalné láhve. Policisté ve speciálních oděvech procházeli ohněm, což pro ty nejmenší bylo nepochopitelné.

Policisté zapojili i děti. Dřepy, kliky i běháni zvládli žáci pod jednotným velením.

 

nprap. Petra Hrazdírová

nprap. Milan Gruška

25. květen 2013 - Otevřené sklepy II

Termín: 27. 5. 2013

© 2013 Ing. Přemysl Pálka - děkujeme za poskytnutí fotografií
 

25. květen 2013 - Desátý ročník otevřených sklepů

Termín: 26. 5. 2013

I přes nepříznivé počasí se do Bořetic o víkendu sjely stovky milovníků vína, aby ochutnaly bořetická vína. Tento rok bylo otevřeno rekordních 30 sklepů!

Večer se ještě zbylí stateční setkali na vystoupení mužských pěveckých sborů z Moravan, z Bořetic a ženského sboru z Dolních Dunajovic. Hrála jim k tomu jako vždy výborná CM Mládí z Čejče.

24. květen 2013 - Otec Karel Satoria na Vrbici

Termín: 26. 5. 2013

Při příležitosti 100. výročí položení základního kamene kostela sv. Jiljí na Vrbici proběhlo setkání s P. Karlem Satoriou, který v 80. letech sloužil i v naší obci. 

19. květen 2013 - První svaté přijímání

Termín: 19. 5. 2013

Šest statečných dětí předstoupilo v neděli 19. května ke svému prvnímu svatému přijímání.

18. květen 2013 - Dětské hodečky v Kobylí

Termín: 19. 5. 2013

Bořetické děti, pod vedením Jany Šebestové a Jiřího Michny, předvedly na 3. ročníku kobylských dětských hodů svůj program sestávající z verbuňku a vrtěné. Dětem se jako přespolním velmi líbilo, stejně tak se líbilo i jejich představení :-)

29. duben 2013 - Nově vysazená alej

Termín: 9. 5. 2013

Obec Bořetice společně se žáky ZŠ a MŠ vysadili u příležitosti významného výročí 1 150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, Cyrila a Metoděje, a prvního sjezdu rodáků obce stromořadí čítající 3 lípy, 20 jeřábů a 70 švestek. Na každého žáka připadl jeden stromek, který je označen jeho jménem.

7. duben 2013 - Dětský maškarní bál

Termín: 7. 4. 2013

Kulturní komise a obecní úřad zakončily bohatou plesovou sezónu v obci v neděli 7. 4. 2013 ve 14 hod tradičním dětským karnevalem.

V tombole bylo nádherných 300 cen. Každé dítě si v průměru odneslo pět krásných cen! Děkujeme všem sponzorům za ceny pro naše nejmenší.

5.-6. duben 2013 - Noc s Andersenem poprvé v naší knihovně

Termín: 7. 4. 2013

V pátek 5.4. se v Obecní knihovně konala poprvé Noc s Andersenem (celostátní akce).
 
Děti řešily různé kvízy, rébusy,  plnily úkoly a četly pohádky. Zavítal k nám také samotný pan spisovatel  H. CH. Andersen, který odpovídal na otázky a přečetl nám jeho krásnou pohádku Divoké labutě. Společně s dětmi jsme v knihovně v noci z pátku na sobotu přespali.

31. březen a 1. duben 2013 - Velikonoce v Bořeticích

Termín: 2. 4. 2013

Výsledky Velikonoční výstavy vín

Šampiónem výstavy 2013 se stává vzorek č. 340 - SV 2004 - Stanislav Pazderka, st.
Šampión bílých mladých vín 2013
se stává vzorek č. 74 - RB 2012 - Šauer Jaromír, Ing.
Šampión červených mladých vín 2013
se stává vzorek č. 287 - RM 2012 - Rod. vin. Pod horou
Šampión bílých vín 2013 se stává vzorek č. 162 - TRČ 2007 - Dana Nováková
Šampión červených vín 2013
se stává vzorek č. 296 - RM 2004 - Stanislav Pazderka, st.

 
Výstavní výbor děkuje všem vinařům a vinařkám za dodané vzorky vín, všem, kteří se účastnili hodnocení vína.
 
Katalog hodnocených vín naleznete ZDE.

24. březen 2013 - Vítání nových občánků

Termín: 1. 4. 2013

Vítány byly děti:

- Zuzana Lejsková a Dominik Havlík (děti jsou bratranci)
- Matyáš Jambor a Petr Kadlec

13. březen 2013 - Beseda MŠ v knihovně

Termín: 14. 3. 2013

Ve středu 13. 3. se konala beseda s dětmi z mateřské školy. Děti se seznámily s knihovnou. Podle přečtených pohádek pak kreslily pěkné obrázky, které budou vystaveny v naší knihovně. A protože byly moc šikovné, dostaly malou sladkou odměnu.

11. a 12. březen 2013 - Besedy ZŠ v knihovně

Termín: 14. 3. 2013

V rámci března, tj. měsíce knihy, pořádala obecní knihovna ve dnech 11. a 12 března 2013 besedy pro 1. až 5. třídu naší školy. Děti se seznámily s prací v knihovně a s knihami. Plnily zadané úkoly a byly opět velmi šikovné. Na závěr dostali všichni malou sladkou odměnu.

2. březen 2013 - Krojový ples II

Termín: 3. 3. 2013

...aneb co se nevešlo.

2. březen 2013 - Krojový ples I

Termín: 3. 3. 2013

Letošní krojový ples se po přesunu termínu uskutečnil nakonec 2. března. Již od brzkého počátku se místní kulturní dům začal plnit lidmi natěšenými na krojované tanečníky, ale i na skvělou dechovou hudbu Lácaranku.
Večer začal předtančením nejmenších krojovaných dětí a pokračoval předtančení Moravské besedy našimi stárky a chasou. Poté již účastníkům nic nebránilo k ovládnutí parketu tancem.
O půlnoci se tradičné losovala bohatá tombola, ve které se sešlo mnoho skvělých cen. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří dali dar do tomboly.

Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu plesu. A nakonec patří díky i samotným návštěvníkům, kteří si - doufám - ples náležitě užili!

23. únor 2013 - Vystoupení tanečního kroužku na plese

Termín: 27. 2. 2013

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy zpestřují svým tanečním vystoupením ples bořetických hasičů. Po polonéze, skladbě Hotel Ritz s náznaky stepu, návštěvníkům letošního plesu předvedli charlestonové kroky na skladbu Hey Boy.

Přestože tanečníci museli zvládnout nácvik vystoupení v rekordně krátkém čase, podali opravdu vynikající taneční výkon a sklidili velký potlesk od diváků. O tom, že charlestonové kroky nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, se přesvědčili i naši hasiči, kteří si s děvčaty kousek skladby zaskotačili. Nutno říct, že i jejich krátká taneční vsuvka byla bravurní a odvážným hasičům - Milanovi, Jiřímu, Pavlovi, Tomášovi, Františkovi - děkuji.

Poděkování patří vedení školy za pořízení kostýmů, ředitelce školy Mgr. Ivaně Machačové a Mgr. Markétě Kuchyňkové za maximální podporu a pomoc při nácviku a paní Janě Dofkové za ušití kostýmů.

Děkuji rodičům tanečníků za doprovod dětí a samozřejmě i samotným žákům, kteří naši školu na plese tak úspěšně reprezentovali. Jmenovitě - Daniela Dofková, Martina Sadílková, Tereza Šnajdrová, Anna Marčeva, Kateřina Vomáčková, Daniela Laznická, Kateřina Folerová, Eliška Andrlíková, Eliška Šebestová, Magdaléna Valová, Viktorie Valová, Zuzana Novotná, Stanislav Pazderka, Martin Šperl, Jan Štefan, David Cvingráf.

Bc. Jana Michnová, vedoucí tanečního kroužku
převzato z www.zsmjos.cz/

23. únor 2013 - Hasičský ples

Termín: 24. 2. 2013

Hasičský ples v Bořeticích se již mnoho let těší velké oblibě, a to nejen díky skvělé kapele The Teachers! Atmosféru plesu i jeho zákulisí si můžete prohlédnout v bohaté fotogalerii.

SDH Bořetice děkuje všem sponzorům, příznivcům a pomocníkům, bez jejichž pomoci by ples nebylo možné uskutečnit, zvláštní poděkování patří paní učitelkám a dětem za nácvik zahajovacího vystoupení. Součástí byla i ukázka aktivit mladých hasičů, o půlnoci pak bohatá tombola.

Další momentky na webu hasičů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Archiv: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS