Deskové hry - Osadníci

Datum: 7. 3. 2020

* sobota 7. března od 14 hod
* KD Bořetice
* pořádá paní Huslíková, startovné 50 Kč
* dvě kategorie: dospělí / děti do 14 let

Publikováno: 9. 12. 2019

RSS