10. duben 2020 - Velikonoční hrkání "jinak"

Datum: 13. 4. 2020

V době o Velikonocích, kdy zvony odletí do Říma, na Slovácku na Podluží i jinde je nahrazuje parta dětí s řehtačkami, které chodí po obcích a nahrazují zvony.
 

V Bořeticích to tak však od nepaměti nebylo. Prohledal jsem svůj archív a podle inventářů, kterými se předával majetek církve na nového kněze byla již před rokem 1895 pořízena velká „hrkačka na věži“ (viz foto R. Stohanzla z letošního roku).

Když umlkly zvony tato řehtačka byla postavena do okna věže a ministranti jí hrkaly v poledne, na „klekání“ a před pobožnostmi. Před několika lety jedna naše občanka zavedla novou tradici, dala dohromady partu dětí a hrkala po obci jako na Slovácku.

O letošních Velikonocích však vlivem karantény z epidemie koronaviru však i hrkání po obcích bylo jako jiné opatření zakázáno. Vzpomněl jsem si na svá ministrantská léta na konci 40. let minulého století, kdy jsem chodil na věž zvonit a o Velikonocích hrkat.

Napadlo mne, zda ještě je na věži ta „hrkačka“ uváděná v inventářích kostela. Dotázal jsem se na to katechetky Marie Kuchyňkové. Ta řekla, že se na to poptá starších občanů. Poté podala informaci, že se o ní nic neví a že snad byla odvezena k opravě, ale že se půjde na věž podívat, zda tam ještě náhodou není, neboť se tam již několikrát uklízelo. Zakrátko přinesla klíče od věže s informací, že tam je.

Na Bílou sobotu jsem se před polednem vydal s fotografem R. Stohanzlem na věž a hrkačka tam skutečně byla, plně funkční a více jak 125 let stará. Počkali jsme na poledne a po 70 letech jsem si zopakoval polední velikonoční „hrkání“.

V. Petrásek kronikář