Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam neznámých vlastníků nemovitých věci zapsaných v katastru nemovitostí – Vyvěšeno 13. 9. 2017 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023