Úřední deska

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – Vyvěšeno 20. 9. 2016 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023