Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně indetifikovaným vlastníkem – Vyvěšeno 16. 3. 2016 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023