Úřední deska

Žádost o vyvěšení seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí – Vyvěšeno 28. 8. 2015 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023