Úřední deska

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2014 – Vyvěšeno 26. 5. 2015 / Svěšeno 31. 12. 2015