Úřední deska

OZV č. 3 rok 2011 o podmínkách a užívání vodovodu ve vlastnictví obce – Vyvěšeno 27. 9. 2011 / Bude zobrazeno do 18. 10. 2021

Obecně závazná vyhláška