Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH XIX. AGROTEC PETRONAS RALLY 2024 – Vyvěšeno 22. 5. 2024 / Svěšeno 20. 6. 2024