Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNIČNÍHO PROVOZU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI AGROTEC XIX. AGROTEC PETRONAS RALLY 2024 – Vyvěšeno 22. 5. 2024 / Svěšeno 20. 6. 2024