Úřední deska

Obec Bořetice, Bořetice - zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 2584/1, k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 26. 3. 2024 / Svěšeno 20. 4. 2024