Úřední deska

ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY A POZVÁNKY NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK – Vyvěšeno 28. 8. 2023 / Svěšeno 18. 10. 2023