Úřední deska

FINANNČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ - INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – Vyvěšeno 13. 4. 2023 / Svěšeno 31. 5. 2023