Úřední deska

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH – Vyvěšeno 1. 3. 2023 / Svěšeno 31. 12. 2023