Úřední deska

Obec Bořetice - výroční zpráva dle § 18, zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 – Vyvěšeno 17. 1. 2023 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023