Úřední deska

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky - 21.12.2022 – Vyvěšeno 15. 12. 2022 / Svěšeno 22. 12. 2023