Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam neznámých vlastníků – Vyvěšeno 20. 9. 2022 / Svěšeno 31. 12. 2023