Úřední deska

Informace o zveřejnění dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb. - DSO Čistý Jihovýchod – Vyvěšeno 13. 6. 2022 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023