Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 5. 5. 2022 / Svěšeno 26. 5. 2022