Úřední deska

Základní škola a Mateřská škola Bořetice, Bořetice čp. 112 - výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro škol. r. 2022/2023 – Vyvěšeno 2. 5. 2022 / Svěšeno 23. 5. 2022