Úřední deska

Zveřejnění zámětu - pacht části pozemku p.č. 2488, k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 3. 6. 2021 / Svěšeno 25. 6. 2021