Úřední deska

Závazná pravidla pro přidělování obecních bytů Obce Bořetice – Vyvěšeno 5. 10. 2020 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2021