19. květen 2018 - Zájezd po trase Jemnice-Slavonice-Telč

Datum: 21. 5. 2018

Sobotní výlet byl ve znamení překvapení a adrenalinu. Ale vše popořadě. Trasa zájezdu byla pevně stanovena, ale hned v úvodu programu bylo napsáno - překvapení. Tím překvapením byla návštěva malé obce u Police - Kdousova. Sem každý rok pořádám dva turnusy letního tábora pro děti. Tentokrát cílem naší návštěvy Kdousova nebyla turistická základna, ale kostel sv. Linharta. Průvodcem se nám stal na půlhodinu kostelník zdejší farnosti, pan Tesař. O kostele věděl vše a jeho výklad nás zaujal. A nejen to. Zdejší kostelík má i svůj vlastní vydaný zpěvník. Písně v něm umístěné jsou však bez not.
Druhým naším zastavením byly Slavonice. Městečko s 2 500 obyvateli. Zde jsme navštívili podzemí, labyrint chodeb. Před vstupem do těchto prostor jsme se museli přezout do gumáků a obléct si pláštěnku. Na zemi bylo mnohdy až 30 cm vody. Chodby byly vytesány ve skále a jejich výška na začátku byla 140 cm a šířka 40 cm. Ale zvládli to všichni. Po prohlídce podzemí byla v nabídce prohlídka věže a nebo návštěva prodejny keramiky z Maříže. 
Třetím zastavením byl zámek v Telči. Po prohlídce tohoto skvostu byl stanovený individuální program, kteří mnozí využili k posezení při kávě či další prohlídce města. Odjezd byl stanovený na 16.30 hodin a v 16.36 hod začalo pršet.
Den se vydařil a každý účastník má na něj své vzpomínky - kostel v Kdousově, podzemní chodby v Slavonicích a nebo zámecký park v Telči, kde se natáčela pohádka Pyšná princezna.
 
 A kam s námi příště? 23. 6. na zájezd po trase Tišnov-Předklášteří, hrad Pernštejn a brněnská přehrada. A překvapení? Nebojte, zase bude!
 
Lenka Bukovská