17. červen 2014 - Slavnostní pasování školáků

Datum: 17. 6. 2014

Dne 17. 6. 2014 na OÚ Bořetice provedl starosta Václav Surman tradiční slavnostní pasování předškoláků na školáky. Předškoláci obohatili pasování o krásné vystoupení a dokázali paní ředitelce Mgr. Ivaně Machačové, že děti
paní učitelky v MŠ na vstup do první třídy velmi dobře připravily.