15. březen 2018 - Prověřovací cvičení J-SDH Bořetice I

Datum: 16. 3. 2018

Dne 15. 3. 2018 bylo pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bořetice připraveno malé překvapení. Velitel J-SDH po projednání se starostou obce připravil na tento den prověřovací cvičení. Námětem byl požár vinného sklepa se zraněním osoby. Cílem cvičení bylo prověřit chování jednotky u zásahu, činnost u zásahu, nácvik velení, nácvik transportu osoby, poskytnutí předlékařské první pomoci, nácvik použití izolovaných dýchacích přístrojů a prověření stavu zásahové techniky po zimě. O prověřovacím cvičení nejsou členové jednotky (na rozdíl od taktického cvičení) dopředu informováni, tzn. neví, co je čeká, a musí umět reagovat stejně pohotově jako u zásahu.

 

Text: Jiří Michna

náměstek starosty SDH, velitel družstva J-SDH