Veřejná sbírka na pořízení hasičské cisterny pro jSDH Bořetice

AKTUÁLNĚ: Obec Bořetice vyhlásila od 1. dubna do 30. června 2021 veřejnou sbírku na pořízení cisterny pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bořetice. V této sbírce se celkem vybralo 582 670,-- Kč. Vážíme si Vaší pomoci a všem dárcům mockrát děkujeme.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na konci ledna 2021 jsme byli jako hasiči požádáni zhotovitelem ČOV, jestli bychom provedli alespoň dílčí úklid vozovky kolem mateřské a základní školy. K úklidu ale nakonec nedošlo. Při výjezdu z hasičské zbrojnice náš strojník zaslechnul ze spodu kabiny našeho „erťáka“, tedy cisterny Škoda CAS 25 RTHP, syčivý zvuk. Vzhledem k tomu, že posilovač řízení i brzdy jsou zde vzduchové, ihned se dovtípil a auto okamžitě odstavil. Jednalo se o unikání vzduchu z řízení. Stát se toto při ostrém výjezdu, kdy je všude hluk, zmatek, adrenalin a snaha o co nejrychlejší opuštění hasičské zbrojnice, této nebezpečné závady bychom si zřejmě nevšimli. Mohlo se tak dost dobře stát, že by při jízdě z kopce najednou přestaly fungovat brzdy i řízení. Mnohatunové auto s šesti lidmi a 3 500 litry vody by se tak stalo neřízenou střelou. Byla to poslední kapka z mnoha kapek v podobě závad, které auto v poslední době provázely.

Cisterna Škoda je z roku 1984, koupili jsme ji v roce 2010 od SDH Brno-Chrlice asi za 60 tis. Kč. Za těch 10 let náposloužila náramně, byť do ní obec i Jihomoravský kraj investovaly nemalé peníze a my spoustu svého času, aby byla provozuschopná. Namátkou – opravou prošlo řízení, čerpadlo, motor i karoserie. Auto jsme si „vymazlili“, nemalou zásluhu
na tom mají především naši strojníci a velitel. Byly do něj dokonce instalovány couvací kamera, odvíjecí hadice pro rychlý zásah
a osvětlovací stožár. S postupem času ale bylo stále obtížnější shánět náhradní díly, některé už zkrátka nejsou a je třeba je vyrábět na zakázku, popř. repas (kus za kus). Také závady začaly být častější a nevěděli jsme, kdy nás auto nechá na holičkách. Nakonec jsme se jako jednotka shodli, že nechceme riskovat svoje zdraví a životy víc, než je nutné, a požádali jsme jako organizační složka obce naše zastupitelstvo o pořízení novější cisterny. Sami jsme poté hledali takové možnosti, aby se v této těžké době nadlimitně nezatížil obecní rozpočet. Jako schůdná varianta se začalo jevit pořídit auto na splátky.
V ostatních ohledech je jednotka v tuto chvíli vybavená, proto by se dala v několika příštích letech většina ročního příspěvku na jednotku využít na splátku auta.

Po zvážení všech variant jsme zastupitelstvu obce jako JSDH Bořetice doporučili zakoupení CAS 16 PRAGA NTS 265 od města Kostelec na Hané. Město cisternu pořídilo v roce 2000 jako novou. Vozidlo je relativně kompaktní, německý motor DEUTZ, německé čerpadlo Ziegler, nádrž 3 900 litrů, vysokotlak, osvětlovací stožár, naviják 6,5 tuny, prostorná kabina pro 6 osob, náhon 4 × 4, uzávěrka diferenciálu, vysoká světlá výška a dobrá prostupnost terénem. Na toto vozidlo jsme se informovali u jednotek,
které ho používají/používaly, konkrétně JSDH Strání a JSDH Vyškov. Jednotky jej označily jako robustní, spolehlivé a relativně jednoduché. Členové naší jednotky se byli na vozidlo dvakrát osobně podívat, provedli zkušební jízdu, vyzkoušeli čerpadlo. Byl s nimi i strojník z JSDH Vyškov, který má s tímto vozidlem zkušenost, a nákup vzhledem ke stavu vozidla a ceně doporučil.
U vozidla byl v říjnu 2020 vyhotoven znalecký posudek na cenu 1,36 mil. Kč. Kupní cena byla domluvena a schválena oběma obcemi ve výši 800 tis. Kč s tím, že bude rozložena na tři roční splátky (400 tis., 250 tis., 150 tis. Kč).

Jsme si vědomi, že i přes rozložení ceny v čase, se jedná o hodně peněz, a protože jsme nejenom členové JSDH, ale zároveň i členové Sboru dobrovolných hasičů Bořetice, pobočného spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, rozhodli jsme se pomoci obci s nákupem i z finančních rezerv sboru. Výbor SDH Bořetice se rozhodl na auto přispět částkou 40 tis. Kč a navrhne členské základně, aby schválila navýšení této částky o dalších 30 tis. Kč. Samozřejmě nějaké peníze je možné získat i prodejem stávající CAS Škoda, ale její odkupní cenu odhadujeme na cca 50 tis. Kč.

Jsme zvyklí, že se na nás občané obrací s prosbou o pomoc, a pokud můžeme, vždy pomůžeme. Tentokrát ale potřebujeme pomoc my, hasiči, od Vás, občanů. Prosíme o jakýkoli finanční dar na pořízení cisterny, která v konečném důsledku bude zase sloužit Vám. Za tímto účelem bude obcí od 1. dubna do 30. června 2021 vyhlášena veřejná sbírka a otevřen transparentní účet u Komerční banky. Na dar bude na požádání od obce vystaveno potvrzení/smlouva a lze ji využít jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmu. Darovat mohou fyzické i právnické osoby.

Za každý příspěvek moc a moc předem děkujeme!

Jiří Michna, velitel družstva JSDH Bořetice, náměstek starosty SDH Bořetice