Usnesení vlády ČR a pracovnělékařské služby (PLS)

Datum: 15. 3. 2020

Vážení klienti,

Zasíláme Vám souhrnnou informaci v souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. 3. 2020 č. 214, které naleznete (vč. přílohy usnesení) zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-15.

V tomto usnesení se praví, že vláda:

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:

a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, ..

Z výše uvedených důvodů a s ohledem na zákaz volného pohybu osob USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 215, prosíme, ve věci poskytování PLS o následující:

  1. Veškeré termíny objednaných pracovnělékařských prohlídek, které NEJSOU z NAŠÍ strany aktivně zrušeny, jsou stále platné. Takto objednané prohlídky provádíme pouze za podmínky Vaší součinnosti a toho, že nám do ordinací nevysíláte zaměstnance s epidemiologickou anamnézou (návratu ze zahraničí). Chceme tak předejít extrémní kumulaci požadavků po skončení nouzového stavu (tj. od 13. 4. 2020).
  2. V případě, že si již objednaný termín žádáte zrušit Vy nebo zaměstnanec, učiňte tak na kontaktních číslech daných pracovišť případně využijte e-mailovou komunikaci s pracovištěm. Neakutní případy, prosíme, odložte na příhodnější dobu.
  3. Nové objednávky na pracovnělékařské prohlídky budeme přijímat VŽDY na základě telefonické konzultace s dotčeným pracovištěm. Prohlídky budeme provádět pouze za podmínky vybavení ochrannými pomůckami a těch je nyní velký nedostatek.
  4. Ještě před skončením nouzového stavu budeme iniciovat vysílání na pracovnělékařské prohlídky tak, abychom následný nápor byli schopni pojmout.

 

 

Sledujte, prosíme, stránky MZČR https://koronavirus.mzcr.cz/, případně se obracejte na novou bezplatnou celostátní informační linku zřízenou v souvislosti s koronavirem 1212.

Pro komunikaci ve věci poskytování PLS se můžete obracet na nás, obchodní oddělení (PLS) Mediclinic na centrále společnosti na telefonním čísle klientské linky PLS: (+420) 549 121 549 nebo lépe prostřednictvím e-mailové zprávy: obchod@mediclinic.cz.

Děkujeme za pochopení.

Za Mediclinic a.s., s pozdravem,

Mgr. Klára BOUZKOVÁ
manažer PLS

Publikováno: 16. 3. 2020

RSS