Úřední deska

Obec Bořetice - zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků "Záhumenice - Příhon", k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 25. 9. 2023 / Svěšeno 11. 11. 2023