Úřední deska

Obec Bořetice - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2584/78, k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 11. 9. 2023 / Svěšeno 11. 10. 2023