Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNIČNÍHO PROVOZU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE XVII. AGROTEC PETRONAS RALLY – Vyvěšeno 2. 5. 2022 / Svěšeno 31. 5. 2022