Úřední deska

Informování občanů obce Bořetice odpadovém hospodářství dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – Vyvěšeno 13. 4. 2022 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2022