Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 4 Obce Bořetice - schváleno na XIX. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Bořetice dne 16.06.2021 – Vyvěšeno 17. 6. 2021 / Svěšeno 31. 12. 2021