Úřední deska

Zveřejnění záměru - pacht části pozemku p.č. 1171/4 a části pozemku p.č. 1176/31, vše k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 3. 6. 2021 / Svěšeno 25. 6. 2021