Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 3 Obce Bořetice - schváleno na XVIII. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Bořetice dne 28.04.2021 – Vyvěšeno 29. 4. 2021 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2021